Novinky a akcie

Štátnice a medzinárodné skúšky

Pripravujeme na štátne skúšky a medzinárodné skúšky (Cambridge, TOEFL, City & Guilds).

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Cambridgské certifikáty z anglického jazyka majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok ich absolvuje 1,5 milióna ľudí z 135 krajín sveta a sú široko uznávané na študijné, či pracovné účely. Sú prepojené na Spoločný európsky rámec (CEF) určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Skúšky Cambridge English Language Assessment, tzv. cambridge skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií i  zamestnávateľov.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je jazykový test overujúci úroveň praktického ovládania angličtiny u adeptov, pre ktorých angličtina nie je materinským jazykom. Je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych krajinách, ale aj v mnohých európskych krajinách. Najčastejšie je akceptovaný americkými školami.

City & Guilds je britská nezisková vzdelávacia a certifikačná inštitúcia, ktorá se významne podieľa na tvorbe kvalifikácii odborného vzdelávánia ve Veľkej Británii a Írsku.Na Slovensku sa organizujú medzinárodné skúšky zo všeobecnej a obchodnej angličtiny, ktoré sú uznávané mezinárodne.

Prihlásiť sa

Anketa


Ktoré mesto by ste s nami chceli navstivit nasledujúci rok?Brussel

Edinburgh

New York

kontakt

Štefánikova 51
949 01 Nitra


tel:
037/652 00 65

infomobil:
0905 798 547

mail:
lingua@lingua-english.sk

Skype:
lingua.nitra


MapaVytlač stránku | Pošli priateľovi